DOWNLOAD .pdf


Драшко Маринковић

 

Сажетак: У овом раду се говори о туристичко-географским карактеристикама Бање Кулаши са посебним акцентом на њене природно-географске карактеристике, историјски развој, хемијско-физичке особине термоминералних извора бање, као и на функционални аспект и перспективу даљег развоја.
Кључне ријечи: бања, туризам, Бања Кулаши, термоминерални извори, карактеристике, развој, функције.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Маринковић, Д. (1998). Бања Кулаши ‒ туристичко-географске карактеристике. Herald, 3, 109‒124.