Главни уредник:

 • Даворин Бајић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Студијски програм Географија, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина (info@gdrsbl.org)


Уређивачки одбор:           

 • Рајко Гњато, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички  факултет, Студијски програми Географија и Просторно планирање, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

 • Горан Трбић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Студијски програм Географија, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • Драшко Маринковић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Студијски програм Географија, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

 • Марко Кревс, Универзитет у Љубљани, Филозофски факултет, Студијски програм Географија, Љубљана, Словенија

 • Нина Николова, Софијски универзитет Свети Климент Охридски, Факултет за геологију и географију, Студијски програм Климатологија, хидрологија и геоморфологија, Софија, Бугарска

 • Никола Панов, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Природно-математички факултет, Институт за географију Скопље, БЈР Македонија

 • Александр Георгиевич Дружинин, Јужни савезни универзитет − Савезног универзитета Русије, Ростов на Дону, Руска Федерација

 • Николай Александрович Слука, Московски државни универзитет М. В. Ломоносов, Катедра за географију свjетске привреде, Москва, Руска Федерација

 • Мирко Грчић, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, Србија


Технички уредник:

 • Лука Сабљић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Студијски програм Географија, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина