Наслов:  Гласник/Herald
URL:   www.gdrsbl.org
ISSN Принт:         2232−8610
ISSN Онлајн:    2232−8629
УДК:     911
COBISS.SR-ID:  18966278 (штампано издање),
301498119 (онлајн издање)
Први број објављен: 1996.
Учесталост:        Годишње
Језик: Вишејезички (текст упоредо на српском и енглеском језику)
Предмет:   Географија
Издавач: Географско друштво Републике Српске
Адреса издавача: Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска
Уредник:    Млађен Трифуновић (info@gdrsbl.org)