Зборник радова међународне научне конференције „Геополитички процеси у савременом Евроазијском простору“
Година: 2017.
Уредници: Александар Георгиевич Дружинин и Рајко Гњато
Издавачи: Географско друштво Републике Српске, Асоцијација руских друштвених географа и Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
ISBN: 978-99976-711-0-3


Зборник Обиљежавања 20. годишњице Географског друштва Републике Српске 1993–2013.
Година: 2013.
Главни уредник: Рајко Гњато
Издавач: Географско друштво Републике Српске
ISBN: 978-99955-719-9-3


Зборник радова „Трећи конгрес српских географа са међународним учешћем“.
Година: 2011.
Главни уредник: Рајко Гњато
Издавачи: Географско друштво Републике Српске, Српско географско друштво, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци и Географски факултет Универзитета у Београду
ISBN: 978-99955-719-1-7


Зборник радова „Друштвена улога и статус географије у Републици Српској и окружењу“
Година: 2009.
Главни уредник: Ђуро Марић
Издавач: Географско друштво Републике Српске
ISBN: 978-99955-608-3-6


Зборник радова „Република Српска у дејтонским границама“
Година: 1998.
Главни уредник: Рајко Гњато
Издавач: Географско друштво Републике Српске


Зборник радова симпозијума „Ресурси Републике Српске“
Година: 1995.
Главни уредник: Рајко Гњато
Издавачи: Географско друштво Републике Српске и Урбанистички завод Републике Српске
ISBN: 86-82677-01-6