Ч Л А Н А Р И Н А

Према Статуту чланови Географског друштва Републике Српске могу бити редовни и почасни чланови. Чланарину плаћају сви чланови.

Висину чланарине предлаже Управни одбор, а потврђује Скупштина. Чланарина за 2023. годину је 20 КМ за запослене, а 10 КМ за ученике и студенте.
Чланарина се може уплатити лично у Географском друштву Републике Српске, Младена Стојановића 2, а може и преко уплатнице.

Подаци за уплату:
Географско друштво Републике Српске, Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука
Жиро рачун и банка: 562-099-000-122-8708, НЛБ Развојна банка, Бањалука
Чланарина за _______ годину ( обавезно име и презиме)