Стручни рад
UDC: 314.04(497.6 НОВИ ГРАД)
DOWNLOAD .pdf


Драго Тодић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: Рурално подручје новоградске општине доживјело je значајне и далекосежне промјене у задња четири десетљећа чије су посљедице несагледиве. Традиционално село je кроз кратак временски рок доживјело највећу трансформацију у свим правцима. Међутим, највеће промјене изражене су у смањењу броја становника ‒ депопулацији и изузетно наглом старењу руралне популације. Такав снажан процес прате и промјене у распореду, величини, изгледу, начину живота и структури сеоских насеља. Ти процеси нису само у наведеном подручју него су и опште карактеристике ужег и ширег окружења у Републици Српској и сусједној Републици Хрватској. То je резултат историјских, политичких, економских, културних и других промјена на читавом подручју екс Југославије. Како су демографски процеси према својим посљедицама дуготрајни, потребна je реална стратегија демографског и економског развоја која би скренула пажњу на ове проблеме.
Кључне ријечи: рурално становништво, депопулација, старење становништва, РС, општина Нови Град.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Тодић, Д. (2005). Демографски процеси у селима Новоградске општине. Herald, 10, 91‒105.