Оригинални научни рад
UDC: 911:631.6.02(497.6)
DOWNLOAD .pdf


Радислав Тошић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У раду се разматра генеза и морфолошка еволуција Грлићког поља које је смјештено у сјеверозападном дијелу Републике Српске. Грлићко поље представља јединствену морфолошку цјелину у морфологији долинског система ријеке Врбас, његова генеза и морфолошка еволуција одвијала се у неколико фаза које су представљене у овом раду.
Кључне ријечи: генеза, морфолошка еволуција, расједи, крашки процес.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Тошић, Р. (2007). Генеза и морфолошка еволуција Грлићког поља. Herald, 11, 45‒57.