DOWNLOAD .pdf


Рајко Гњато:
Свечано je отворен Природноматематички факултет у Бањој Луци

Рајко Гњато:
Из рада Географског друштва Републике Српске

Ђуро Марић:
Из рада одсјека за географију ПМФ

Ђуро Марић:
Нови смјерови на Одсјеку за географију

Списак дипломираних студената географије на Филозофском факултету Бања Лука, Одсјек за географију и етнологију, шк. год. 1995‒1996.

Списак дипломираних студената у шк. год. 1996‒1997.

Списак дипломираних студената географије на Природноматематичком факултету Бања Лука ‒ Одсјек за географију у шк. год. 1996‒1997.

Милош Бјеловитић:
Отворен постдипломски студиј смјер регионална географија на Одсјеку за географију Природноматематичког факултета Бања Лука

Фонд професора Миленка С. Филиповића ‒ Правилник

Милош Бјеловитић:
Миленко Живковић први добитник награде фонда Миленка С. Филиповића