UDC: 911.3:314.745.22 (497.15)
DOWNLOAD .pdf


Миленко Живковић
Природно-математички факултет, Бања Лука


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Живковић, M. (1997). Географски размјештај Срба Републике Српске Крајине и Хрватске у Републици Српској као посљедица грађанског paтa 1991‒1995. године. Herald, 2, 83‒92.