Дана 17. новембра 2020. године у 64. години живота, након кратке и тешке болести, преминуо је др Миленко Живковић, некадашњи предсједник Географског друштва Републике Српске и редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци.
Проф. др Миленко Живковић рођен je 1956. године у Ширинцима (Нова Градишка, Хрватска). Послије завршене Педагошке академије, смјер Историја-географија, радио је као наставник наведених предмета (у периоду 1978‒1996. године).
Студиј географије на Природословно-математичком факултету у Загребу, прекинут протеклим ратом, завршава 1995. године на Филозофском факултету у Бањој Луци.

Магистрирао je (2000), а затим и докторирао (2008) на Одсјеку за географију Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци. Магистарски студиј завршава одбраном магистарског рада „Западна Славонија ‒ Окучанско-пакрачки крај ‒ регионалногеографски приступ“. Одбраном докторске дисертације под називом „Физиономско-функционална трансформација простора у гравитационој сфери Градишке“ стекао је академско звање доктора географских наука.

Проф. др Миленко Живковић универзитетску каријеру започео је као асистент на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци 1996. године. На Природно-математичком факултету радио је од његовог оснивања и дао запажен допринос развоју географске науке у Републици Српској. Биран je у наставничка звања доцента (2009) и ванредног професора (2014) године, а затим у августу 2020. године и у звање редовног професора на ужој научној области Регионална географија.

Изводио је наставу из уже научне области Регионална географија на основним студијама Студијског програма географија на предметима Регионална географија Европе, Регионална географија Азије, Географске основе просторног планирања, Принципи и методе географске регионализације и Увод у географију, као и Студијског програма просторно планирање на предметима Принципи и методе регионализације и Пејзажни комплекс у просторном планирању, те на другом циклусу студија географије на предмету Регионалногеографски процеси и проблеми развоја ЈИ Европе.

У периоду 2013‒2015. године био је ангажован и на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, на Студијском програму географија.

Проф. др Миленко Живковић био је члан више стручних удружења ‒ Географског друштва Републике Српске, Друштва просторних планера у Републици Српској, Центра за животну средину и унапређење простора и Српског географског друштва, као и стручне редакције за природно-математичке науке за припрему и израду Енциклопедије Републике Српске у издању АНУРС-а. Био је члан редакцијског одбора научних часописа Гласник/Herald који издаје Географско друштво Републике Српске и СКУП који издаје Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци. У дугој наставној и научној пракси био je уредник и рецензент више научних публикација, монографија и уџбеника.

Као аутор и коаутор објавио je више монографија и неколико уџбеника географске проблематике за све нивое образовања, као и већи број научних радова на матерњем (српски), енглеском и руском језику, те већи број стручних и научно-популарних радова, енциклопедијских одредница, оцјена и приказа.

Био је учесник већег броја научних скупова у Републици Српској и иностранству. Учестовао je у раду различитих комисија у области образовања, изради више научно-истраживачких пројеката и стратегија развоја.

Добитник je, и први носилац награде Фонда професора Миленка С. Филиповића.

Проф. др Миленко Живковић дао је велики допринос раду Географског друштва Републике Српске. У Географском друштву Републике Српске обављао је више одговорних функција, укључујући и функцију предсједника друштва у два мандата, у периоду 2009‒2015. године. Прије тога у неколико мандата обављао је функцију секретара друштва (у периоду 1997‒2001. и 2006‒2009. године). У периоду  2017‒2019. године био је члан извршног одбора, а од 2019. године члан надзорног одбора друштва. Био је дугогодишњи члан уредничког одбора научног часописа Гласник/Herald који издаје друштво. Објавио је већи број научних и научно-популарних радова у публикацијама друштва „Гласник/Herald“ и „Српске земље и свијет“. Географско друштво Републике Српске било је издавач три научне монографије проф. др Миленка Живковића: „Западни Балкан у контексту односа центар‒периферија“ (2020), „Функционално подручје Градишке − социјалногеографска трансформација“ (2016) и „Западна Славонија − Окучанско пакрачки крај − регионалногеографски приступ“ (2001).

Била је част и привилегија учити од проф. др Миленка Живковића и сарађивати са њим.