UDC: 341.485(497.5 БЈЕЛОВАР)
DOWNLOAD .pdf


Милош Бјеловитић
Професор Природно-математичког факултета у пензији, Бањалука


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Бјеловитић, М. (2002). Исељавање Срба из НДХ у Србију 1941. године ‒ нa примјеру Бјеловарског краја. Herald, 7, 147‒155.