DOWNLOAD .pdf


Aлександра Петрашевић
Природно-математички факултет, Бањалука


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Петрашевић, A. (2005). Картографисање промјене броја становника општине Нови Град за 1991. и 2003. године примјеном метода тачака. Herald, 10, 183‒189.