Сваке године  у академски календар ПМФ-а Универзитета у Бањој Луци  СП географија и СП просторно планирање уврсте обиљежавање Свјетског дан градова (31. октобар) и у оквиру њега  годишњицу  разорног земљотреса у Бањој Луци  (27. октобра 1969. године).

Ове године навршава се 54 године од наведеног земљотреса. Светски дан градова обиљежава се одлуком Генералне скупштине УН  донесеном 2013. године. Први пут обиљежен је 2014. године у Шангају.

Питање идеалног концепта града, економски стабилног и безбједног од различитих опасности и ризика старо је колико и историја развоја урбаних насеља. Ово питање све је актуелније јер више од половине становништва свијета настањује градове, који се већином налазе у сеизмички нестабилним подручјима.

Полазећи од чињенице да  урбани простор представља велику концентрацију људи и објеката на малом простору и да су урбане средине све више изложене различитим природним катастрофама, те да се Бања Лука налази у трусној зони, сматрамо да је информисање и едукација становништва о карактеру природних ризика, динамици појављивања и потенцијалој могућности јачег сеизмичног  удара, наша професионална обавеза.

 

Ове године Природно-математички факултет СП Географија и СП Просторно планирање обиљежио је Свјетски дан градова заједно са Географским друштвом Републике Српске и Републичким хидрометеоролошким заводом РС- Одјељењем за опсерваторску сеизмологију акуелизујући проблем сеизмичности у урбаним подручјима с акцентом на БиХ.

Кроз два тематска предавања организована је едукативна радионица „Урбани простор у условима природних непогода – земљотреси“ за ученике средње Грађевинске школе Бања Лука, групу штићеника Дома „Рада Врањешевић“ и студенте и запослене  ПМФ-а. Предавању су присустовали представници Републичког педагошког завода и Републичког хидрометеоролошког завода РС.

Изложене теме проф. др Мира Мандић,  Студијски програм  географија ПМФ-а и предсједница Географског друштва

– „Живот у градовима – природни ризици и поступање  –  Критички осврт на концепт просторног развоја Бање Луке с аспекта сеизмичности“  и

Мр Сњежана Цвијић Амулић, начелник Одјељења за опсерваторску сеизмологију, Републички хидрометеоролошки завод РС

– „Сеизмичност Републике Српске/БиХ са акцентом на бањалучки регион“

изазвале су заинтересованост публике, али и покренула питања о спремности друштва за адекватан одговор на потенцијалне ризике од земљотреса.