DOWNLOAD .pdf


Мићо Стојановић
Природно-математички факултет, Бањалука


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Стојановић, М. (2005). Научнотехничка и информатичка револуција ‒ њене економске, друштвене и политичке посљедице. Herald, 10, 191‒200.