DOWNLOAD .pdf


Перко Војиновић:
Павле Радусиновић: Становништво и насеља Зетске равнице од најстаријег до најновијег доба, Књ. I и II, Титоград, 1991.

Милош Бјеловитић:
Словенски гласник, Свесловенско друштво Црне Горе, Година I, Број I, Подгорица, 1996. Тираж 1500 примјерака. Стр. 1‒278.

Миленко Живковић:
Српска Западна Славонија, мaj 1995. Изгон.

Милош Бјеловитић:
Geographica Pannonica, International Scientific Journal. Институт за географију, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду. Број 1, 1997. Стр. 1‒40. Тираж 300 комада. Штампано на енглеском језику.

Милош Бјеловитић:
Саша Кицошев: Азија државе и регије. Природно-математички факултет, Институт за географију, Нови Сад, 1996. Стр. 1‒336.

Мира Живковић-Мандић:
Слободан Ћурчић: Географија насеља, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Институт за географију, Нови Сад, 1992. Стр. 1‒170.

Мира Живковић-Мандић:
Piotr Eberhardt: Демографска кретања у западним и сјеверним областима Пољске. Przeglad Geograficzny, Институт за географију Пан, бр. 1‒2. Варшава, 1998. Стр. 87‒100.