DOWNLOAD .pdf


Милош Бјеловитић:
Живадин Јовичић: Наша планета Земља – стварност и визије.

Миленко Живковић:
Р. Гњато и Ђ. Марић: Географија за осми разред основне школе.

Мира Живковић-Мандић:
Глобус, Број 23, Српско географско друштво, Београд, 1998.

Миленко Живковић:
Градишки зборник, Часопис за друштвена питања I, бр. 1, Градишка, 1999.

Милош Бјеловитић:
Горазд. Гласник његовања духа и поимања, Година I, број 1, Градишка, 1999.

Драшко Маринковић:
Демографска статистика, Година I, Број 2, Бања Лука, 1999.