UDC: 173.1
DOWNLOAD .pdf


Душан Дрљача1 и Ирена Медар2
1 Етнографски институт САНУ, Београд
2 Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У овом раду се говори о етнички/национално мјешовитим браковима као једном од видова превазилажења групне затворености.
Кључне ријечи: хомогени бракови, етнички/национално мјешовити бракови, етнохетерогамија, транскултурацијски елементи.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Дрљача, Д., & Медар, И. (2001). Путеви превазилажења групне затворености: етнички/национално мјешовити бракови. Herald, 6, 123‒131.