Оригиналан научни рад
UDC: 640.4(100)
DOWNLOAD .pdf


Иво Арменко
Будванска ривијера, Будва

 

Сажетак: У овом раду дефинисана су кључна питања из домена базичних карактеристика хотелског тржишта, хотелске понуде и тражње. Потребна пажња посвећена je пословним резултатима свјетског хотелијерства, као и прогнози развоја хотелске индустрије у свијету.
Кључне ријечи: свијет, хотелијерство, хотелско тржиште, хотелска понуда и тражња, прогноза, компаније, управљање.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Арменко, И. (2002). Савремени трендови у свјетском хотелијерству. Herald, 7, 67‒88.