DOWNLOAD .pdf


Горан Мутабџија
Војковићи 65, 71213, Српска Илиџа

 

Сажетак: У овом раду се говори о специфичности географског положаја Српског Сарајева те о његовом настанку, развоју и перспективи.
Кључне ријечи: Српско Сарајево, цивилизације, НАТО, Дејтон, инфраструктура, Република Српска.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Мутабџија, Г. (1998). Српско Capajeвo ‒ одакле и куда? Herald, 3, 73‒84.