UDC: 311.3(100)
DOWNLOAD .pdf


Бранислав С. Ђурђев
Природно-математички факултет, Нови Сад

 

Сажетак: У раду се разматрају светска искуства у попису становништва, тј. базична географија савремених пописа становништва. При томе, користе се документи Уједињених нација који сумирају ова искуства. Истакнуте су препоруке Уједињених нација, стање са пописима између 1990. и 2000. Наведени су примери модерних пописа. Истакнуте су основне особине пописа: појединачно пописивање, потпуни обухват у оквиру одређене територије, истовременост и дефинисана периодичност. Наведена су основна обележја која пописом треба прикупити.
Кључне речи: попис становништва, Босна и Херцеговина, Уједињене нације.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Ђурђев, Б. С. (2004). Светска искуства у попису становништва. Herald, 9, 115‒124.