EUROSTAT је објавио двије публикације „Key Figures on Europe ‒ Statistics Illustrated 2019 Edition“ и „Agriculture, Forestry and Fishery Statistics 2019 Edition“ са најновијим статистичким подацима о привреди Европске уније.