UDC: 341.217(4)
DOWNLOAD .pdf


Мићо Стојановић и Игор Зекановић
Природно-математички факултет, Бањалука


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Стојановић, М., & Зекановић, И. (2003). Упознајмо геополитичку физиономију Европске уније. Herald, 8, 141‒146.