DOWNLOAD .pdf


Драшко Маринковић: Теренска настава у школској 1998/1999. години

Списак дипломираних студената географије школске 1998‒1999. године

Списак наставника географије који су положили државни испит на Природно-математичком факултету Бања Лука у школској 1998‒1999. години

Милош Бјеловитић:  О раду постдипломског студија ‒ Регионална географија на Одсјеку за географију ПМФ Бања Лука

Pajкo Гњато: Први докторат на Одсјеку за географију ПМФ

Миленко Живковић: Добитници награде Фонда професора Миленка С. Филиповића

Из рада Географског друштва Републике Српске

Списак рецензената четврте свеске Гласника Географског друштва РС