Svjetska meteorološka organizacija (WMO) i američke Nacionalna vazduhoplovna i svemirska administracija (NASA) i Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA) objavile su globalnu analizu klime u 2019. godini.

Godina 2019. bila je druga najtoplija godina u 140 godina instrumentalnih mjerenja, sa odstupanjem globalne temperature kopna i okeana od prosječne za + 0.95°S (samo 0.04°S manje od najtoplije 2016. godine).

Godišnja globalna temperatura u 2019. godini bila je 1.1°S toplija od prosječne u periodu 1850‒1900. godine koji se koristi kao ilustracija za predindustrijske uslove. Godina 2019. bila je 43. godina zaredom (od 1977. godine) sa globalnom temperaturom višom od prosjeka 20. vijeka.

Pet najtoplijih godina u periodu 1880–2019. godine zabilježeno u posljednjih pet godina (2015–2019), a 9 od 10 najtoplijih godina dogodilo se nakon 2005. godine. Prosječne temperature posljednje pentade (2015‒2019) i dekade (2010‒2019) najviše su od kada se vrše instrumentalna mjerenja.

U 2019. godini zabilježena je i rekordna temperatura Svjetskog okeana. Temperatura okeana bila je oko 0.075°S viša od prosječne u periodu 1981–2010. godine. U 2019. godini količina toplote u okeanu (Ocean Heat Content ‒ OHC) u površinskih 2000 metara bila je najviša u 70-godišnjem periodu mjerenja ‒ za 228 ZJ (zeta džula; 1 ZJ = 1021 džula) iznad prosječne u periodu 1981–2010. godine. Pet najviših OHC zabilježeno je u posljednjih pet godina (2015–2019). Najveće zagrijavanje prisutno je u Atlantskom i Južnom okeanu (posebno u blizini antarktičke cirkumpolarne struje, 40–60° j.g.š.).

Površina polarnog morskog leda nastavila je trend smanjenja i u 2019. godini. Na Arktiku i Antarktiku zabilježena je druga najmanja godišnja pokrivenost morskim ledom u periodu 1979–2019. godine.

U Evropi 2019. godina bila je druga najtoplija godina (0.04°S hladnija od rekordno tople 2018. godine). Godine od 2014. do 2019. svrstale su se među šest najtoplijih godina na evropskom kontinentu. Svjetska meteorološka organizacija navodi da su u 2019. godini za vrijeme jakih toplotnih talasa tokom juna i jula novi nacionalni rekordi temperature vazduha zabilježeni u Francuskoj (46.0°S izmjerenih 28. juna u Verargu), Belgiji (40.2°S izmjerenih 24. jula u Angleuru), Njemačkoj (42.6°S izmjerenih 25. jula u Lingenu), Luksemburgu (40.8°S izmjerenih 25. jula u Štajnselu), Holandiji (40.7°S izmjerenih 25. jula  u Gilze en Rijenu) i Velikoj Britaniji (38.7°S izmjerenih 25. jula u botaničkoj bašti Kembridža). Norveška je maksimalnom temperaturom od 35.6°S izmjerenom u Laksforsu izjednačila nacionalni rekord postavljen 20. juna 1970. godine. U Norveškoj i Švedskoj postavljeni su novi rekordi temperature sjeverno od Arktičkog kruga ‒ Saltdal (Norveška) 34.6°S i Markušvinsi (Švedska) 34.8°S.

Detaljnu analizu klimatskih uslova u 2019. godini možete pronaći na stranici NOAA.

Izvor: