О ЧАСОПИСУ
УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР 
УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ 
АРХИВА – БРОЈЕВА
КОНТАКТ

  Наслов:  Гласник/Herald
  URL:   www.gdrsbl.org
  ISSN Принт:         2232−8610
  ISSN Онлајн:    2232−8629
  УДК:     911
    COBISS.SR-ID:  18966278 (штампано издање),
301498119 (онлајн издање)
    Први број објављен: 1996.
    Учесталост:        Годишње
    Језик: Вишејезички (текст упоредо на српском и енглеском језику)
    Предмет:   Географија
    Издавач: Географско друштво Републике Српске
    Суиздавач: Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
    Адреса издавача: Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска
    Уредник:    Татјана Попов (info@gdrsbl.org)
    Категоризација 1. категорија према МНРВОИД