ХЕРАЛД ЦИЈЕЛИ - HERALD IN WHOLE - 23 - DOWNLOAD

ИМПРЕСУМ
КОРИЦЕ

ISSN 2232-8610 (PRINTED)

ISSN 2232-8629 (ONLINE)

Вјачеслав Леонидович Бабурин
ЕКОНОМИЈА БИВШИХ РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ


Vyacheslav Leonidovich Baburin
ECONOMY OF FORMER YUGOSLAV  REPUBLICS


Мирко Грчић
ГЕОГРАФСKЕ ПРЕДСТАВЕ О БАЛKАНСKОМ ПОЛУОСТРВУ НА KАРТИ ИСТОKА СВЕТОГ ЈЕРОНИМА


Mirko Grčić
GEOGRAPHICAL PERCEPTION OF THE BALKAN PENINSULA ON THE MAP OF EAST BY ST. JEROME


Татјана Попов и Драгица Делић
САВРЕМЕНЕ КЛИМАТСКЕ ПРОМЈЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ СЕМБЕРИЈЕ − УТИЦАЈИ НА АГРАРНУ ПРОИЗВОДЊУ

Tatjana Popov and Dragica Delić
RECENT CLIMATE CHANGE IN THE SEMBERIJAREGION − IMPACT ON AGRICULTURAL PRODUCTION


Слободан Гњато, Радослав Декић, Свјетлана Лолић, Обрен Гњато и Марко Иванишевић
ЕЛЕМЕНТИ ОДРЖИВОСТИ И КВАЛИТЕТА ВОДЕ КОТЛАНИЧКОГ ЈЕЗЕРА


Slobodan Gnjato, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Оbren Gnjato and Marko Ivanišević
ELEMENTS OF SUSTAINABILITY AND WATER QUALITY OF KOTLANIČKO LAKE


Татјана Попов, Слободан Гњато и Горан Трбић
ЕКСТРЕМНИ ТЕМПЕРАТУРНИ И ПАДАВИНСКИ МЈЕСЕЦИУ ИСТОЧНОЈ ХЕРЦЕГОВИНИ


Tatjana Popov, Slobodan Gnjato and Goran Trbić
EXTREME TEMPERATURE AND PRECIPITATION MONTHS IN THE EAST HERZEGOVINA REGION


Миленко Живковић и Мира Мандић
ИСТОРИЈСКО-ГЕОГРАФСКИ, ЕТНОГЕОГРАФСКИ И ДРЖАВОТВОРНИ СУБЈЕКТИВИТЕТ СРБА ЗАПАДНЕ СЛАВОНИЈЕ

Milenko Živković and Mira Mandić
HISTORICAL-GEOGRAPHICAL, ETHNIC-GEOGRAPHICAL AND STATEHOOD INDIVIDUALITY OF THE WEST SLAVONIA SERBS


Драгица Делић
УЛОГА НАСЕЉА У ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНОМ ИНТЕГРИСАЊУ РЕГИОНА ПОДРИЊЕ

Dragica Delić
THE ROLE OF SETTLEMENTS IN SPATIAL-FUNCTIONALINTEGRATION OF THE PODRINJE
REGION


Горана Тодорић, Дејан Васић и Драгољуб Секуловић
РАЧУНАЊЕ ПОМЈЕРАЊА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ УПОТРЕБОМ ГЕОДЕТСКЕ ТЕХНИКЕ VLBI


Gorana Todorić, Dejan Vasić and Dragolјub Sekulović
CALCULATIONS OF EARTH’S CRUST MOVEMENT USING GEODETIC VLBI TECHNIQUE