Originalni naučni rad
UDC: 656.1(497.6 REPUBLIKA SRPSKA)
DOWNLOAD .pdf


Davorin Bajić
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: U radu je konstruisano niz metodoloških postupaka, te je objašnjena uloga infrastrukturnih obilježja u funkcionisanju integralnog drumskog saobraćajnog sistema, na primjeru Republike Srpske, kao jednog od važnijih faktora prostorno-funkcionalne organizacije prostora.
Ključne riječi: saobraćajna infrastruktura, drumski saobraćajni sistem, prostorno-funkcionalna diferencijacija, hijerarhija saobraćajnih veza, hijerarhija saobraćajnih čvorišta.


CITIRAJTE (Cite this article):
Bajić, D. (2005). Analiza infrastrukturnih obilježja prostorne strukture drumskog saobraćajnog sistema ha primjeru Republike Srpske. Herald, 10, 5‒17.