Originalni naučni rad
UDC: 556.531(497.6 VRBANJA)
DOWNLOAD .pdf


Radislav Tošić i Čedomir Crnogorac
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: Racionalno korištenje vode, zaštita kvaliteta vode kao i zaštita od štetnog djelovanja vode veoma često zahtijeva izgradnju vodoprivrednih sistema, koji po složenosti spadaju u grupu najzahtjevnijih ljudskih građevina. Da bi se ovakvi sistemi izgradili u pojedinim slivovima, neophodan je sistemski pristup planiranju razvoja i upravljanja vodoprivrednim sistemima, što ujedno predstavlja analizu i valorizaciju karakteristika vodnog režima. Shodno tome, u ovom radu se analiziraju prosječne vode kao važan parametar vodnog režima koji ima značajnu ulogu u definisanju opštih karakteristika vodnog režima, ali i u sagledavanju ključnih elemenata kod izbora adekvatnih vodoprivrednih rješenja.
Ključne riječi: Prosječne vode, vodni režim, proticaj, prosječna linija trajanja i učestalosti proticaja, oticaj.


CITIRAJTE (Cite this article):
Tošić, R., &  Crnogorac, Č. (2007). Analiza prosječnih voda rijeke Vrbanje. Herald, 11, 66‒84.