Naučni prilog
UDC: 551.52(497.6 Republika Srpska)
DOWNLOAD .pdf


Goran Trbić
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: U radu su analizirane temperaturne promjene na geoprostoru Lijevča polja. Istraživanje je vršeno za dva vremenski identična (jedanaestogodišnja) perioda, zatim je izvršena njihova komparacija i ukazano je na trend promjena. Takođe je ukazano na eventualne uzroke koje su doveli do tih promjena kao i na moguće posljedice na ekosisteme Lijevče polja. Za analizu temperaturnih karakteristika za geoprostor Lijevča polja, korišćeni su podaci sa meteoroloških stanica u Gradišci, Banjaluci, Srpcu i Mahovljanima. Na osnovu tih podataka dobijene su srednje temperaturne vrijednosti (mjesečne, godišnje, za godišnja doba, te za vegetacioni period). Kako je značaj sekundarnih ekosistema (agroekosistema) na geoprostoru Lijevča polja, daleko veći u odnosu na primarne ekosisteme, a i posljedice temperaturnih promjena su veće na agroekosistemima, težišpte rada će biti, uglavnom, usmjereno ka agroekosistemima Lijevča polja.
Ključne riječi: temperaturne promjene, geoprostor, posljedice, ekosistemi, agroekosistemi, agrokulture, Lijevče polje.


CITIRAJTE (Cite this article):
Trbić, G. (2003). Analiza temperaturnih promjena i posljedice na ekosisteme Lijevče polja. Herald, 8, 75‒99.