Оригинални научни рад
UDC: 551.868(497.6 БАЊА ЛУКА)
DOWNLOAD .pdf


Горан Трбић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У раду су разматрани биоклиматски елементи највећег административног, политичког, универзитетског, културног, здравственог, урбаног центра Републике Српске ‒ Града Бања Луке. Биоклиматска анализа темељи се на међузависности утицаја температуре и влажности ваздуха, односно притиска водене паре, што je основа одређивања физиолошких осјећаја топлоте и временских типова. Аналогно томе, детерминисање биоклиматских обиљежја Бања Луке вршићемо на основу физиолошке влажности и физиолошког дефицита влажности (притисак водене паре и максимални притисак водене паре), еквивалентних температура (комбинација температуре и притиска водене паре) и запаре (комбинација температуре и влажности ваздуха). Истраживање смо вршили за период 1961‒2005. године, на основу података Хидрометеоролошког завода Републике Српске, метеоролошка станица Бања Лука.
Кључне ријечи: биоклиматологија, Бања Лука, еквивалентне температуре, запара, физиолошки осјећај топлоте, временски типови, временске класе.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Трбић, Г. (2005). Биоклиматска обиљежја Бања Луке. Herald, 10, 49‒57.