У поводу 9. маја, Дана Европе, EUROSTAT објављује низ инфографика које приказују Европску унију и њене државе чланице у бројевима.

 

https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/europe-day-2020?fbclid=IwAR0_lZCeB_hPeYiBqlWsslduHNLXMz4ShKYNNcUcMADawgl2P2I6xqrbPfU