Originalan naučni rad
UDC: 911.3:314.745 (497.13)
DOWNLOAD .pdf


Milenko Živković
OŠ „Laminci“, Gradiška

 

Sažetak: U radu se proučavaju promjene u populaciji i neke promjene u geografskom sadržaju prostora Zapadne Slavonije kao dijela Republike Srpske Krajine. Etničke promjene stanovništva opštine Okučani i Pakrac izazvane su nacionalno-vjerskim ratom u periodu 1991‒1995. godine.
Ključne riječi: stanovništvo, Zapadna Slavonija, građanski rat, etničko čišćenje ‒ genocid, migracije, Pakrac, Okučani.


CITIRAJTE (Cite this article):
Živković, M. (1997). Demogeografske promjene u Zapadnoj Slavoniji kao posljedica građanskog pata 1991‒1995. godine. Herald, 2, 31‒45.