Оригиналан научни рад
DOWNLOAD .pdf


Andrzej Lisowski

 

Сажетак: Овај рад je покушај презентације дезинтеграционих и интеграционих тенденција у савременој хуманој географији (друштвеноекономској) на основу пољске и енглеске литературе о овом предмету. Представљене су актуелне концепције подјеле те дисциплине, условљености процеса дезинтеграције и приједлог ограничења прекомјерне сегментације хумане географије.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Lisowski, A. (1997). Дезинтеграционе и интеграционе тенденције у савременој хуманој географији. Herald, 2, 59‒74.