Originalan naučni rad
DOWNLOAD .pdf


Andrzej Lisowski

 

Sažetak: Ovaj rad je pokušaj prezentacije dezintegracionih i integracionih tendencija u savremenoj humanoj geografiji (društvenoekonomskoj) na osnovu poljske i engleske literature o ovom predmetu. Predstavljene su aktuelne koncepcije podjele te discipline, uslovljenosti procesa dezintegracije i prijedlog ograničenja prekomjerne segmentacije humane geografije.


CITIRAJTE (Cite this article):
Lisowski, A. (1997). Dezintegracione i integracione tendencije u savremenoj humanoj geografiji. Herald, 2, 59‒74.