UDC: 316.346-053.9:314
DOWNLOAD .pdf


Милена Спасовски и Даница Миличић
Географски факултет, Београд


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Спасовски, М., & Миличић, Д. (2002). Диференцираност светске популације у достигнутом нивоу средњег трајања живота. Herald, 7, 121‒128.