UDC: 316.346-053.9:314
DOWNLOAD .pdf


Milena Spasovski i Danica Miličić
Geografski fakultet, Beograd


CITIRAJTE (Cite this article):
Spasovski, M., & Miličić, D. (2002). Diferenciranost svetske populacije u dostignutom nivou srednjeg trajanja života. Herald, 7, 121‒128.