UDC: 551.5(497.1 ĐERDAP)
DOWNLOAD .pdf


Vladan Ducić1 i Milan Radovanović2
1 Geografski fakultet, Beograd
2 Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU, Beograd

 

Sažetak: Nekoliko osnovnih indikatora ukazuje na to da se klimatske karakteristike nacionalnog parka Đerdap, kao i njegovog neposrednog okruženja, bitno razlikuju od ostalih klimatskih regija Srbije. Te indikacije se odnose u prvom redu na biljne formacije (brojne endemične i reliktne vrste), i na neposrednu blizinu veštačkog jezera. Pored toga, ispitivanjem rezultata osmatranja na nivou Srbije, uočeni su takođe neki momenti, koji ovaj prostor čine posebno interesantnim. Misli se pre svega na interaktivne veze između regionalnih cirkulacionih procesa i reljefa. Međutam, na osnovu detaljnijeg sagledavanja raspoloživog fonda podataka, nismo u mogućnosta da precizno objasnimo brojne specifičnosti pojedinih delova parka, naročito u domenu pojedinih lokaliteta. Klimatski elementi, koji se mere na relativno retkoj mreži (vazdušni pritisak, relativna vlažnost, oblačnost, kombinovani klimatski elementi itd.), nisu posebno isticani. Nesumnjivo je, da je prisutan složen sklop klimatskih, geomorfoloških, pedoloških i hidroloških prilika, koje u znatnoj meri modifikuju regionalne atmosferske procese. Ekstrapolacija na osnovu rezultata udaljenih stanica, sigurno da ne bi dala dovoljno precizne rezultate. Na nivou mezorazmera, mogu se uočiti određeni specifični pokazatelji, ali u ovom trenutku čini se neophodnim uspostavljanje više osmatračkih stanica, kako bi se detaljnije naučno objasnile, topoklimatske, mikro i fitoklimatske osobenosti pojedinih delova nacionalnog parka Đerdap.
Ključne reči: Đerdap, klima, specifičnosti, regija, procesi.


CITIRAJTE (Cite this article):
Ducić, V., & Radovanović, M. (2002). Đerdap ‒ klimatske osobenosti nacionalnog parka i njegovog neposrednog okruženja. Herald, 7, 139‒146.