Стручни рад
UDC: 636:637.1/3
DOWNLOAD .pdf


Драго Тодић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: Општине сјеверног дијела Бањалучке регије које захватају 44,64 % површине и 40,28 % становништва представљају највеће подручје интензивне пољопривредне производње, посебно млијечног говедарства, у оквиру PC. Захваљујући мљекари „Млијекопродукт“ Д.О.О. Козарска Дубица заустављен je дугогодишњи тренд опадања сточарства који се стабилизује и повећава, посебно у млијечном говедарству због редовног откупа млијека. To je за сада једини организован и редовно стимулисан откуп пољопривредних производа, бар када су у питању пољопривредни произвођачи са подручја новоградске општине. Дневна прерада откупљеног млијека креће се око 80 хиљада литара мада се инсталисани капацитети крећу и до 200 хиљада литара.
Кључне ријечи: пољопривредна производња, рурални простор, PC, Бањалучка регија.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Тодић, Д. (2004). Економско‒географске могућности развоја сточарства и производње млијека у сјеверном дијелу Бањалучке регије. Herald, 9, 107‒113.