Originalan naučni rad
UDC: 330.34 (497.15 REPUBLIKA SRPSKA)
DOWNLOAD .pdf


Đuro Marić
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: U radu se razmatraju osnovni prirodni potencijali razvoja i ekonomska struktura stanovništva, kao i njihova prostorna koncentracija u Republici Srpskoj, što predstavlja kvalitativno obilježje jedne nacionalne teritorije. Rezultati istraživanja pokazuju da poljoprivredni, drvni i rudno-mineralni resursi, te klimatsko-hidrološki uslovi čine glavni prirodni potencijal razvoja, a da sekundarni sektor dominira (65,2% privredne zaposlenosti) u ekonomskoj strukturi Republike Srpske. U ovom sektoru vodeće mjesto pripada industrijskoj zaposlenosti koja obuhvata 84,8% ukupne zaposlenosti sekundarnog sektora u 55,4% ukupne zaposlenosti u privredi. U vezi s tim je i prostorni razmještaj ekonomski aktivnog stanovništva gdje najveći broj opština (70%) u Republici Srpskoj pokazuje usmjerenost ka sekundarnom sektoru. Ovakvi strukturni odnosi ekonomski aktivnog stanovništva u Republici Srpskoj su direktna posljedica naslijeđenih privrednih odnosa bivše SR BiH u kojoj je industrijalizacija bila osnovni model privrednog razvoja. Republika Srpska se danas nalazi u procesu ekonomske tranzicije koju će pratiti krupne strukturne promjene, posebno u sferi privrednih djelatnosti i prostornog razmještaja ekonomski aktivnog stanovništva.
Ključne riječi: Republika Srpska, prirodni potencijal, ekonomske strukture, sektori djelatnosti, usmjerenost razvoja, prostorni razmještaj.


CITIRAJTE (Cite this article):
Marić, Đ. (2000). Ekonomskogeografska analiza privrednih djelatnosti i aktivnog stanovništva u Republici Srpskoj. Herald, 5, 27‒39.