Ako emisije gasova sa efektom staklene bašte nastave ubrzano da rastu, ledeni pokrivači Grenlanda i Antarktika mogli bi zajedno doprinijeti porastu globalnog nivoa mora za više od 38 centimetara (i to dodatno na porast nivoa uzrokovan globalnim zagrijavanjem klimatskog sistema).

Ledeni pokrivač Grenlanda danas je jedan od najvećih faktora globalnog porasta nivoa mora. Očekuje se da će nastaviti da gubi ledenu masu kako se Arktik i dalje bude zagrijavao.

Rezultati studije objavljene u časopisu Cryosphere pokazuju da će ledeni pokrivač Grenlanda nastaviti da gubi masu prema oba analizirana scenarija klimatskih promjena do 2100. godine, sa doprinosom od 90±50 mm porastu globalnog nivoa mora prema scenariju RCP8.5, odnosno 32±17 mm prema scenariju RCP2.6. Najveći gubitak mase očekuje se na jugozapadu Grenlanda.

Rezultati ove studije u skladu su sa projekcijama Posebnog izvještaja o okeanima i kriosferi Međuvladinog panela za klimatske promjene (IPCC) iz 2019. godine. Otapanje ledenih pokrivača uzrokuje oko trećine ukupnog porasta globalnog nivoa mora. Izvještaj IPCC predviđa da će Grenland doprinijeti od 8 do 27 cm globalnom porastu nivoa mora između 2000. i 2100. godine, a Antarktik od 3 do 28 cm.

Studiju o doprinosu otapanja ledenog pokrivača Grenlanda porastu globalnog nivoa mora možete pročitati OVDJE.

Izvještaj o okeanima i kriosferi Međuvladinog panela za klimatske promjene možete pročitati OVDJE.

Izvor:NASA