Originalni naučni rad
UDC: 551.311.21(497.6)
DOWNLOAD .pdf


Radislav Tošić
Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka

Sažetak: S obzirom na rasprostranjenost erozionih procesa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i njihovu kompleksnost, problem erozije nema samo poljoprivredni značaj, već se sve više ističu vodoprivredni i ekološki aspekti erozione problematike. Vodoprivredni aspekt se odnosi na transport i akumulaciju erozionog materijala koji ugrožava brojne vodoprivredne objekte, dok ekološki aspekt obuhvata fenomene koji su vezani za površinsko spiranje tla i za kvalitet vode u riječnim tokovima. U radu će se izvršiti osvrt na dosadašnja istraživanja erozije u Bosni i Hercegovini, te sagledati sadašnje aktivnosti u oblasti istraživanja procesa erozije. Iskustva brojnih istraživanja koja tretiraju ovu problematiku u svijetu, a u skladu sa dominantnim fizičko i društveno geografskim procesima današnjice, nameću potrebu odlučnijeg pristupa eroziji u cilju očuvanja prirodnih resursa i zaštite životne sredine.
Ključne riječi: erozija, transport i akumulacija, prirodni resursi.


CITIRAJTE (Cite this article):
Tošić, R. (2008). Erozija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Herald, 12, 23‒36.