UDK: 39 DEDIJER J.
doi:10.7251/HER0913017G
DOWNLOAD .pdf


Rajko Gnjato i Irena Medar–Tanjga
Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet

 

Sažetak: Ogroman je doprinos Jevta Dedijera u razvoju geografske nauke, prvenstveno antropogeografije i glaciologije. Poseban doprinos ostvario je u prikupljanju i obradi etnološke građe sa prostora srpskih zemalja. Afirmaciju uglednog istraživača stekao je kroz djela posvećena Hercegovini, Bilećkim Rudinama, Staroj Srbiji, Novoj Srbiji. U navedenim djelima osvjetljava razvojne etno-kulturne, etno-socijalne i u izvjesnoj mjeri geopolitičke procese u srpskim zemljama kroz različite istorijske periode.
Ključne riječi: etnička struktura, etnogeneza, Srbi, Arbanasi, Arnauti, Muslimani, Cincari, Hercegovina, Bilećke Rudine, Stara Srbija, Nova Srbija, Kosovo, Metohija, Ras, Makedonija.


 

ETHNOLOGICAL MATERIALS IN JEVTO DEDIJER WORK

 

Rajko Gnjato and Irena Medar-Tanjga
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: In the development of geographical sciences, mainly in anthropogeography and glaciology, immeasurable contribution comes from Jevto Dedijer. He made a special contribution to the gathering and processing of ethnological materials from the areas of Serbian soil. Recognition of this eminent researcher began with his works on Herzegovina, Bileca Rudine, Old Serbia, New Serbia etc. Ethnological materials that he collected in his work shed more light on development of ethno-cultural, ethnosocial and in some degree geopolitical processes on Serbian soil through different historical periods.
Key words: ethnic structure, ethnogenesis, Serbs, Arbanases, Arnauts, Muslims, Aromanians, Herzegovina, Bileca Rudine, Old Serbia, New Serbia, Kosovo, Metohia, Ras, Macedonia.


CITIRAJTE (Cite this article):
Gnjato, R., & Medar–Tanjga, I. (2010). Etnološka građa u djelima Jevta Dedijera. Herald, 13, 14‒27. doi:10.7251/HER0913017G


Autor za korespondenciju: Rajko Gnjato, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: gnjator@pmfbl.org
Corresponding author: Rajko Gnjato, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: gnjator@pmfbl.org