Оргиналан научни рад
UDC: 911.3.312
DOWNLOAD .pdf


Mилош Бјеловитић
Филозофски факултет, Бања Лука

 

Сажетак: У раду се разматрају значајне географске посљедице по српски народ настале рушењем СФРЈ и грађанским ратом 1991‒1995, кад једино српски народ није имао право на самоопредељење. Стварање РСК и РС. Пораз РСК и окупација половине Босанске крајине. Истјеривање пола милиона српског становиштва и други геноцид над њим. Изгубљена je готово половина српског етничког простора (СЕП) изван CP Југославије. Двоструке санкције РС. САД помоћу НАТО снага присиљавају РС на Дејтонски споразум, којим je признат ентитет Република Српска
Кључне ријечи: рушење СФРЈ, сецесија Словеније и Хрватске, грађански рат, санкције, сатанизација, геноцид, РСК и PC, српски етнички простор (СЕП), Дејтон и Париз, ентитет Република Српска.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Бјеловитић, M. (1996). Географске посљедице грађанског рата 1991‒1995. по српски народ на простору бивше СФРЈ. Herald, 1, 49‒65.