UDC: 314:911.3
DOWNLOAD .pdf


Cvetlana Radovanović
Geografski fakultet, Beograd

 

Sažetak: Demografski razvitak predstavlja prirodno-istorijski proces koji se odigrava u geosferi pod delovanjem činilaca fizičkogeografskog i antropogeografskog karaktera i njihovih regionalno strukturiranih sistema. Stoga je stanovništvo ne samo biološka, socijalna i istorijska, već i geografska kategorija.
Ključne reči: geografski aspekt, demografski razvitak, antropogeografija, demografija, migracije, naselja, etnodemografija.


CITIRAJTE (Cite this article):
Radovanović, C. (2003). Geografski aspekti proučavanja demografskog razvitka. Herald, 8, 107‒111.