Оригинални научни рад
UDC: 327:911.3(497.1)
DOWNLOAD .pdf


Игор Зекановић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: Политичко-географски процеси на геопростору бивше Југославије крајем 20. вијека довели су до стварања нових политичко-територијалних заједница. СФР Југославија се распада већ 1991. односно 1992. године. На њеном геопростору je настало шест нових држава. У оквиру једне од њих, Босне и Херцеговине, егзистира Република Српска.
Кључне ријечи: Југославија, републике, геополитички положај, дезинтеграција, грађански рат, Република Српска, ентитет.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Зекановић, И. (2007). Геополитички аспекти дезинтеграције СФР Југославије и рефлексије на грађански рат у БиХ и конституисање Републике Српске. Herald, 11, 85‒101.