Originalni naučni rad
UDC: 327:911.3(497.1)
DOWNLOAD .pdf


Igor Zekanović
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: Političko-geografski procesi na geoprostoru bivše Jugoslavije krajem 20. vijeka doveli su do stvaranja novih političko-teritorijalnih zajednica. SFR Jugoslavija se raspada već 1991. odnosno 1992. godine. Na njenom geoprostoru je nastalo šest novih država. U okviru jedne od njih, Bosne i Hercegovine, egzistira Republika Srpska.
Ključne riječi: Jugoslavija, republike, geopolitički položaj, dezintegracija, građanski rat, Republika Srpska, entitet.


CITIRAJTE (Cite this article):
Zekanović, I. (2007). Geopolitički aspekti dezintegracije SFR Jugoslavije i refleksije na građanski rat u BiH i konstituisanje Republike Srpske. Herald, 11, 85‒101.