UDK: 327::911.3(497.11 Raška)
doi:10.7251/HER0913129G
DOWNLOAD .pdf


Ljubomir Gigović
Vojna akademija Beograd

 

Sažetak: Uzimajući u obzir površinu, prirodne resurse i broj stanovnika, Raška oblast nema odlike prostora od posebne geopolitičke i geostrateške važnosti. Međutim, njen geografski, saobraćajni i vojnogeografski položaj, geokulturna determinisanost, kao i specifični etnodemografski procesi, učinili su ovaj prostor veoma značajnim sa geostrateškog i geopolitičkog aspekta. Njena važnost je utoliko značajnija ukoliko se ima na umu da je to prostor podeljen između Srbije i Crne Gore, opterećen složenim, ne samo interkonfesionalnim, nego i intrakonfesionalnim odnosima i kompleksnom nacionalnom strukturom, što ga sa stanovišta bezbednosti čini potencijalno neuralgičnim. Rad razmatra geografske, istorijske, političko-geografske, kulturološke i demografske procese relevantne za geopolitički i geostrategijski položaj Raške oblasti.
Ključne reči: Raška oblast, Srbija, geopolitički položaj, geostrategijski položaj.


 

GEOPOLITICAL AND GEOSTRATEGIC SITUATION OF RASKA AREA

 

Ljubomir Gigović
Military Academy Belgrade

 

Abstract: Considering only its surface, natural resources and number of inhabitants Raska region does not have any specific geopolitical and geostrategical importance. However, its geographical position, location and demographic dynamics, that is special trends of demographic structure development, give this space great importance from the geopolitical and geostrategic aspects. Its importance is even more important if you have in mind that space is divided between Serbia and Montenegro, laden with complex, not only inter religious, but intra religious relations and complex national structure, which it from the viewpoint of national security of safety is potentially unsafe. The work discusses the geographical, historical, geopolitical, cultural and demographic processes that are relevant to the geopolitical and geostrategic position of the Raska region.
Key words: Raska region, Serbia, geopolitical position, geostrategic position.


CITIRAJTE (Cite this article):
Gigović, LJ. (2010). Geopolitički i geostrategijski položaj Raške oblasti. Herald, 13, 122‒140. doi:10.7251/HER0913129G


Autor za korespondenciju: Ljubomir Gigović, Vojna akademija Beograd, e-mail: ljgigovic@yahoo.com
Corresponding author: Ljubomir Gigović, MIlitary Academy, Belgrade, e-mail: ljgigovic@yahoo.com