Orginalan naučni rad
UDC: 911.913.1
DOWNLOAD .pdf


Pajko Gnjato
Filozofski fakultet, Banja Luka

 

Sažetak: U radu se analiziraju geopolitički elementi relevantni za nastanak, razvoj i opstanak Republike Srpske, najmlađe “države” na svijetu. U smislu prethodnog, posebna pažnja poklanja se tokovima i posljedicama “novog svjetskog poretka”, te mjestu i značaju Republike Srpske u njemu. Razvoj Republike Srpske dovodi se u vezu sa konceptom i perspektivom regionalizama kao evropskog, a onda i svjetskog procesa.
Ključne riječi: geopolitika, geostrategija, Republika Srpska, “novi svjetski poredak”, Bosna i Hercegovina, Jugoslavija, dezintegracija, reintegracija, Srbi, Hrvati, muslimani, entitet, unija.


CITIRAJTE (Cite this article):
Gnjato, P. (1996). Geopolitički položaj Republike Srpske. Herald, 1, 27‒48.