HERALD CIJELI - HERALD IN WHOLE - 14 - DOWNLOAD

ISSN 2232-8610 (PRINTED)
ISSN 2232-8629 (ONLINE)

Mirko Grčić:
PROSTOR KAO FILOZOFSKA I GEOGRAFSKA KATEGORIJA

Mirko Grčić
SPACE AS A PHILOSOPHICAL AND GEOGRAPHIC CATEGORY


Rajko Gnjato, Neda Živak, Irena Medar-Tanjga:
INSTITUCIONALNI OKVIR I RAZVOJNI ASPEKTI ZAŠTIĆENIH PODUČJA U REPUBLICI SRPSKOJ

Rajko Gnjato, Neda Zivak, Irena Medar-Tanjga
INSTITUTIONAL FRAMEWORK AND DEVELOPMENT ASPECTS OF PROTECTED AREAS IN REPUBLIKA SRPSKA


Rajko Gnjato, Goran Popović, Tatjana Popov:
ODRŽIVI RAZVOJ BARDAČE S POSEBNIM OSVRTOM NA ULOGU RURALNE EKONOMIJE

Rajko Gnjato, Goran Popovic, Tatjana Popov
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE BARDACA LAKE AREA WITH SPECIFIC ANALYSIS OF THE RURAL ECONOMICS


Goran Trbić, Radoslav Dekić:
UTICAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA ŽIVOTNU SREDINU BARDAČE

Goran Trbic, Radoslav Dekic
THE IMPACT OF CLIMATE CHANGES ON THE BARDACA LAKE ENVIRONMENT


Mira Mandić
NASEOBINSKA MREŽA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA BARDAČE

Mira Mandic
SETTLEMENT NETWORK IN THE TERMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BARDACA


Davorin Bajić, Goran Trbić:
PRIMJENA GIS-A I REGRESIONIH MODELA U MODELOVANJU PROMJENA TEMPERATURA VAZDUHA NA PRIMJERU REPUBLIKE SRPSKE

Davorin Bajic, Goran Trbic
APPLICATION OF GIS AND REGRESSION MODELS IN MODELING TEMPERATURE CHANGES ON THE EXAMPLE OF REPUBLIKA SRPSKA


Mitja Tanjga:
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU NA VISOKOOBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

Mitja Tanjga
INFORMATION TECHNOLOGY IN THE TEACHING PROCESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS


Milenko Živković:
NEKI ASPEKTI TRANSFORMACIJE AGRARNIH POVRŠINA U FUNKCIONALNOM PODRUČJU GRADIŠKE

Milenko Zivkovic
SOME ASPECTS OF CONTEMPORARY TRANSFORMATION OF THE AGRARIAN AREA IN THE FUNCTIONAL AREAL OF GRADIŠKA