HERALD CIJELI - HERALD IN WHOLE - 24 - DOWNLOAD

IMPRESUM

ISSN 2232-8610 (PRINTED)
ISSN 2232-8629 (ONLINE)

Mirko Grčić
GEOGRAFSKE PREDSTAVE O SRBIJI I BALKANU NA IDRIZIJEVOJ KARTI SVETA IZ 1154.

Mirko Grčić
GEOGRAPHICAL REPRESENTATITONS OF SERBIA AND THE BALKANS ON IDRISI’S MAP FROM 1154


Marjan Marjanović i Marselo Sagot Beter
URBANA DEKADENCIJA U INTEGRALNOM URBANISTIČKOM PLANIRANJU GRADOVA “POJASA RĐE”: KONCEPTUALIZACIJE, VIZIJE I STRATEGIJE

Marjan Marjanović and Marcelo Sagot Better
URBAN SHRINKAGE IN COMPREHENSIVE URBAN PLANNING OF RUST BELT CITIES: CONCEPTUALISATIONS, VISIONS, AND STRATEGIES


Davorin Bajić i Goran Trbić
GIS BAZIRANI MODEL KLASIFIKACIJE KLIME ZASNOVAN NA HIDROTERMIČKOM KOEFICIJENTU G. T. SELJANINA

Davorin Bajić and Goran Trbić
GIS-BASED MODEL OF CLIMATE CLASSIFICATION BASED ON HYDRO-THERMAL COEFFICIENT OF G. T. SELYANINOV


Mlađen Trifunović
ODREĐENJE PROSTORNOG MIŠLJENJA.
OD KONCEPATA KA KONCEPCIJAMA

Mlađen Trifunović
DEFINITION OF SPATIAL THINKING.
FROM CONCEPTS TO CONCEPTIONS


Radoslav Dekić, Marko Stanojević, Svjetlana Lolić, Biljana Narančić, Slobodan Gnjato i Obren Gnjato
ORLOVAČKO JEZERO – KVALITET VODE I PROBLEM ODRŽIVOSTI

Radoslav Dekić, Marko Stanojević, Svjetlana Lolić, Biljana Narančić, Slobodan Gnjato and Obren Gnjato
ORLOVAČKO LAKE −
WATER QUALITY AND SUSTAINABILITY ISSUES


Draško Marinković, Aleksandra Petrašević i Aleksandar Majić
USKLAĐIVANJE RADA I RODITELJSTVA ‒ STAVOVI ZAPOSLENIH ŽENA U GRADU BANJOJ LUCI

Draško Marinković, Aleksandra Petrašević and Aleksandar MajićHARMONIZATION OF WORK AND PARENTHOOD ‒ OPINION OF EMPLOYED WOMEN IN THE CITY OF BANJA LUKA


Mlađen Trifunović
SAZNAJNE VRIJEDNOSTI METAFORE U NASTAVI GEOGRAFIJE

Mlađen Trifunović
COGNITIVE VALUES OF METAPHORS IN GEOGRAPHY EDUCATION


Malina Čvoro i Milica Bori
ODRŽIVI RAZVOJ U PROCESU OŽIVLJAVANJA NASLJEĐA HERCEGOVINE: PRIMJER SELA UVJEĆA

Malina Čvoro and Milica Borić
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF REVIVING THE HERITAGE OF HERZEGOVINA: THE CASE OF THE VILLAGE OF UVJEĆA


Dragoljub Sekulović, Slaviša Tatomirović, Siniša Drobnjak i Nenad Galjak
GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI O VODAMA SRBIJE

Dragoljub Sekulović, Slaviša Tatomirović, Siniša Drobnjak and Nenad Galjak
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS ON SERBIAN WATERS